Mantrasirkel

Vi chanter mantra fra kundaliniyogatradisjonen. Mantraene kutter gjennom våre tankemønstre og kan være svært transformerende. Når vi kommer sammen i en gruppe og synger sammen, styrkes effekten av mantraene.

Søndag 15. mars 1800-1900

Denne søndagen er viet til Mul-mantra, som er et rotmantra. Vibrasjonen er så kraftfull at du kan endre din skjebne.

Yogi Bhajan sa: “The Mul Mantra is a fate killer. It removes the fate and changes the destiny to complete prosperity.” This mantra has a vibration of empowerment that reminds your soul of its fundamental Self; purity, prosperity, and grace. You become that. Fate dissolves. Destiny can be rewritten.


Kom med den stemmen du har, og ta gjerne med musikkinstrumenter!

Meld deg på 4529 5390 eller seetalram@posteo.net.

Vipps din donasjon til 587805. Minimumsdonasjon kr 100,-.

Ønsker du å stå på e-postliste for å motta meldinger om kommende mantrasirkler, send meg en e-post.

Hjertelig velkommen!

Ametysten, Christian Michelsens gate 3, i 2 etasje. Ring på døren nede.