Seetal Ram

Min viktigste utdanning er erfaringen jeg har fått gjennom å praktisere kundaliniyoga etter en hjernerystelse som ble til langvarig fatigue. Den har lært meg å lytte til kroppen, og gå innover i meg selv. Det er i stillheten, ikke i lærebøkene, vi finner den største visdommen i livet. Og det er nettopp det jeg liker med kundaliniyoga som lært av Yogi Bhajan: i vår tidsalder må vi ut av hodet og inn i hjertet. Her er kundaliniyoga et fantastisk verktøy som kan styrke intuisjonen vår slik at vi finner veien som gir oss flyt og glede i dette livet. For min del, ble den en medisin som har hjulpet meg på så mange vis.

Jeg tok den KRI-sertifiserte kundaliniyogalærerutdanningen på Kundaliniyogaskolen i Oslo i 2017, og er i gang med lærerutdanningen på nivå 2. I tillegg har jeg kurs i Karam kriya for kundalini yoga (numerologi utviklet av Shiv Charan Singh) og en yoga therapy modul: The Healing Field: Red Thread, Black Hat, White Lotus utviklet av Guru Dharam.

I 2006 startet jeg med Silva Ultramind ESP og gikk etterhvert videre med Uniquemind ESP. Dette ga meg en erfaring og forståelse for hvordan hjernen vår fungerer, og hvordan vi må endre våre underbevisste mønstre for å få til varig endring i livet. Etterhvert ønsket jeg å utforske dette fra kroppen, og dermed fant jeg kundaliniyoga.

Utover yogautdanningen er jeg journalist med en Master i transnasjonal kommunikasjon og globale medier fra Goldsmiths College, University of London.

Navnet Seetal Ram Kaur skal si noe om hva som er min livsoppgave og er satt sammen med bakrgrunn i min numerologi. Det betyr: “the Princess/Lioness who is a graceful embodiment of the sacred tranquility that flows from God in universal consciousness”.