Bliss kundaliniyoga

Seetal Ram Kaur tok den KRI-sertifiserte kundaliniyoga-lærerutdanningen level 1 i 2017, og har avlagt siste eksamen på level 2. I 2021 tok hun en fordypning i de ulike stadiene i meditasjon og fullførte 21 Stages of Meditation som er en del av nivå 3.

Hun har tatt flere kurs i Karam kriya med Shiv Charan Singh, og er i gang med en to-årig konsultasjonsutdanning. I denne spirituelle formen for numerologi bruker vi våre tall, basert på vår fødselsdato, og kunnskapen om de karmiske og dharmiske siden av tallene slik at vi kan fullføre vår karma.

Seetal Ram er også spesielt interessert i healingeffekten av kundaliniyoga og hvordan det kan brukes terapeutisk, og har selv erfart hvordan det kan hjelpe med kronisk fatigue og angst. Hun er også interessert i hvordan kundaliniyoga kan støtte kvinners (og menns) syklus. Noe hun fikk mer innsikt i da hun tok hun en yogaterapimodul i kundalini medicine: The Healing Field: Red Thread, Black Hat, White Lotus med Guru Dharam Khalsa. Utover dette har hun også tatt workshoper i healing- og meditasjonsformen Satnam Rasayan.

Hun begynte med gatka, Sikh martial arts, for å balansere sinnet. Denne formen for martial arts har en sterk kobling til kundaliniyoga.

Seetal Ram Kaurt betyr: “the Princess/Lioness who is a graceful embodiment of the sacred tranquility that flows from God in universal consciousness”.